کاکایی در ادامه در پاسخ به شایعه‌های مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر اعطای یارانه ازسوی دولت به خریداران خودروهای پرتیراژ همچون پراید و پژو ۴۰۵ تاکید کرد: مخالف پرداخت این قبیل یارانه‌ها هستم، زیرا در درازمدت به ضرر مردم بوده و به نبود تعادل دامن می‌زند.وی گفت: یارانه‌ها باید در چرخ صنعت و اقتصاد درگیر شود که در این صورت ارتقای درآمد جامعه را به‌دنبال خواهد داشت.

این استاد دانشگاه افزود: اعطای یارانه‌های موردی که به معنای رانت است، در درازمدت به کاهش بهره‌وری و نزول کیفیت خودرو خواهد انجامید و کارکرد ضعیف چنین سیاستی را در گذشته در تاکسیرانی و اتوبوسرانی شاهد بودیم.وی پیشنهاد کرد که به جای یارانه، وام کم‌بهره یا بلندمدت به مشتریان خودرو پرداخت شود تا یارانه نیز در مسیر تجارت و صنعت به تحرک وا داشته شود. عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: دولت باید بررسی کند که چرا در ۳۰ سال گذشته هیچ کس در زمینه داخلی‌سازی رایانه خودرو (ای.سی.یو) قدم برنداشته است و سپس به اعطای یارانه و مکانیزم‌های تشویقی در این بخش بپردازد.