بهرام پارسایی، درباره نحوه محاسبه پیش‌پرداخت خریداران خودرو در زمان تحویل گفت: اگرچه ممکن است به دلایلی مانند نوسانات ارزی قیمت خودرو در زمان پیش‌فروش و تحویل با یکدیگر متفاوت باشد، اما باید مبلغی که خریداران خودرو هنگام ثبت‌نام پرداخت کردند در زمان تحویل براساس این تغییرات افزایش یابد و به نرخ روز محاسبه شود؛ به این معنا که اگر قیمت خودرو هنگام ثبت‌نام ۱۰۰ میلیون تومان است و خریداران ۵۰ میلیون تومان یعنی نیمی از قیمت را پرداخت کردند در زمان تحویل باید ۵۰ درصد خودور به قیمت زمان پیش‌فروش و ۵۰ درصد باقی به قیمت روز محاسبه شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته‌ای با حضور نمایندگان مردم در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، کمیسیون حقوقی قضایی، صنایع و معادن، شرکت‌های خودروسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و مرکز پژوهش‌ها با هدف بررسی مشکلات موجود در بازار خودرو کشور خبر داد و افزود: این کمیته درباره قیمت‌گذاری خودرو نیز تصمیم‌گیری خواهد کرد و میزان افزایش قیمت را مشخص می‌کند.

وی با اشاره به نمایندگان حاضر در کمیته مذکور بیان کرد: تاکنون به‌صورت دقیق مشخص نشده، اما اینجانب به‌عنوان رئیس کمیته اقتصادی، یک نفر از اعضای هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ و آقای منصوری به‌عنوان نماینده کمیسیون صنایع و معادن در این کمیته شرکت خواهیم کرد. سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در مورد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در این کمیته اظهار کرد: قیمت‌گذاری خودرو تاکنون روند خاصی نداشته و به‌صورت خوداظهاری بود؛ اما با توجه به افزایش قیمت و نحوه ثبت‌نام شرکت‌های خودروسازی که در پی آن شکایت بسیاری به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع شده مقرر شد این کمیته درباره این موضوع نیز تصمیم‌گیری کند تا چارچوب و الگوی مشخصی برای و آن ایجاد شود.