وی اضافه کرد: در این جلسه مفهوم مدیرعامل تعریف ایران‌خودرو قول داد لیست هیات‌مدیره شرکت‌های خودروسازی را به‌صورت کامل منتشر کند؛ البته کمیسیون اصل ۹۰ در همین راستا از سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط استعلام کرده و لیست کامل هیات‌مدیرهخودروسازان و شرکت‌های زیر مجموعه آنها را مطالبه کرده است. نماینده مردم شیراز در مجلس اضافه کرد: در‌صورتی‌که این فهرست ازسوی ایران‌خودرو منتشر نشود، کمیسیون اصل ۹۰ بعد از دریافت این فهرست از دستگاه‌های مربوطه، آن را در راستای شفاف‌سازی مدیریت صنعت خودرو منتشر خواهد کرد. وی ادامه داد: قبل از انتشار توسط کمیسیون، از همه شرکت‌های خودروساز دعوت می‌کنم این لیست را که موضوعی محرمانه نبوده و قاعدتا قبلا آگهی رسمی روزنامه شده، منتشر کنند.

 انتشار فهرست اعضای هیات‌مدیره ایران‌خودرو

بعد از درخواست کمیسیون اصل ۹۰ از مدیر عامل ایران خودرو به فاصله کوتاهی فهرست اعضای هیات‌مدیره این گروه صنعتی منتشر شد. در خبر این گروه صنعتی آمده که این اقدام با هدف شفافیت فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد. به گفته یکه‌زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو رفع برخی از ابهامات و روشن‌سازی افکار عمومی اطلاعات مربوط به اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های تابعه این گروه صنعتی می‌تواند گامی موثر در جلب اعتماد عمومی به خدمت‌گزاران در حوزه صنعت باشد./دنیای اقتصاد